Kunskap om livet

Ayurvedisk Historia

Namnet Ayurveda består av två ord i sanskrit, ayur som betyder liv och veda som betyder kunskap/vetenskap.

Ayurvedas ursprung går 5000 år tillbaka i tiden och anses vara ett av världens äldsta holistiska hälsosystem. Läran har spridits och påverkat både österländsk och västerländsk medicin.

I sin enkelhet, baserad på naturens visdom, är den en gåva till oss människor i dagens samhälle.

Vi kan lära oss sambanden mellan vad som händer inom oss och det som sker i naturen och dra fördel av all dess kraft.

Syftet med Ayurveda är att lära oss hur våra liv kan påverkas, formas, förlängas och framförallt kontrolleras för att i möjligaste mån motverka sjukdomar.

Den ledande principen är att vår mentala själsliga kraft, utövar det största inflytandet på kroppen. När vi är i kontakt med vårt medvetande och har medvetandet i balans har vi också större möjlighet att slippa kroppsliga störningar, obalanser som annars till slut utvecklas till sjukdomar.

Balans är ett ledord inom Ayurveda.