De tre doshorna

Är du en vata, pitta eller kapha?

Våra individuella olikheter ingår enligt ayurveda i ett enkelt, naturligt och heltäckande mönster. Ayurveda talar om tre doshor - "energiflöden" - Vata, Pitta och Kapha, som finns i olika proportioner överallt i naturen. Även vi människor består av en unik kombination av dessa tre doshor - en personlig grundkonstitution - som samverkar med motsvarande tre i vår omgivning. Denna grundsyn förklarar våra egenheter och olikheter så att vi lättare kan förstå och respektera oss själva. Alla har vi vår unika grundkonstitution.

Oftast har vi övervägande delar ur två av doshorna och lite mindre ur den tredje.

Här nedan kan du se tydliga drag ur repektive dosha när den är i balans respektive obalans.

Vata i balans

 • tunn kroppsbyggnad
 • tendens att gå ner i vikt
 • oregelbunden förbränning
 • lättsam och pratsam
 • kreativ och flexibel
 • entusiastisk
 • utåtriktad
 • spontan
 • kortlivat minne
 • snabb i det mesta
 • skiftande humör

Vata i obalans

 • frusenhet
 • spänningsvärk
 • gasbildning
 • hård avföring
 • rastlöshet, oro
 • rädsla
 • lågt självförtroende
 • sömnstörningar

Pitta i balans

 • stark förbränning
 • varm i kroppen
 • stark utstrålning
 • gott intellekt
 • viljestark och initiativrik
 • kvalitetsmedveten
 • naturlig ledare och mål-/resultatfokuserad
 • söker utmaningar
 • ambitiös
 • gillar ordning och reda
 • principfast och temperamentsfull

Pitta i obalans

 • magkatarr
 •  inflammationer,
 • allergier
 • hudbesvär
 • irritation
 • otålighet
 •  envishet och dominans.

Kapha i balans

 • rundare kroppsbyggnad
 • tendens att gå upp i vikt
 • lugn och trygg
 • stabil
 • godmodig
 • tålmodig
 • kärleksfull
 • långsam i det mesta, inkl.matsmältning
 • lyssnande
 • god hushållare
 • familjekär
 • mycket gott minne

Kapha i obalans

 • slembildning
 • svullnad
 • övervikt
 • stelhet
 • trögstartad i aktiviteter
 • tungsint och håglös

När det gäller grundkonstitutioner som domineras av två eller tre doshor kan personen alltså uppvisa en blandning av ovanstående egenskaper. Det är då ganska vanligt att medan en dosha kan visas sig mer på det rent fysiska planet, alltså hur kroppen ser ut och fungerar, så kan en annan dosha komma fram mer på det mentala planet, dvs. i tanke- och känsloprocesser.